Testování řidičů na drogy v silničním provozu

DrugWipe 5 SP    

S 502 G.85 - detekce drog ze slin nebo potu

Tento orientační drogový test německé firmy Securetec je určen pro diagnostické a forenzní použití, nachází také uplatnění při kontrole řidičů, zda neřídí pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Tento test není v e-shopu dostupný. 


Vlastnosti testu 

  • testování se provádí ze slin nebo z potu
  • odběr biologického vzorku, jak slin nebo potu, do 5 sekund
  • potřebné množství vzorku k testování je jen 10 mikrolitrů, proto není potřeba indikace dostatečného množství biologického vzorku – vždy bude biologického vzorku dostatek! 
  • výsledek testu lze zjistit od 3 do 8 minut
  • snadná a jednoznačná interpretace výsledku: POZITIVNÍ – NEGATIVNÍ – NEPLATNÝ
  • malý a snadno přenosný
  • výsledky jsou čitelné pouhým okem, bez dalších „pomocných“ přístrojů
  • vysoká přesnost výsledků